دانلود ترینر بازی Deadpool

دانلود ترینر بازی Deadpool

 

کلید های ترینر :

سلامت نامحدود
مهمات / مواد منفجره نامحدود
بی نهایت حرکت
امتیازات بی نهایت Deadpool
یک ضربه می کشد
دسته جمعی می کشد
دشمنان لاغر
Combos های سفارشی
اندازه دشمن
جاذبه صفر
Ascend Player
ذخیره موقعیت مکانی
بازیکن پخش
پرش فوق العاده
Teleport
واگرد Teleport

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Grand Theft Auto: San Andreas

دانلود ترینر بازی Grand Theft Auto: San Andreas

گزینه ها :

سلامتی نامحدود
اکسیژن نامحدود
یک ضربه می کشد
غیر فعال کردن اسلحه های دشمن
مهمات نامحدود
غیر قابل بارگذاری مجدد
دقت فوق العاده
زمان نامحدود
بدون سطح مورد نظر
حداکثر سطح مورد نظر
حداکثر احترام
حداکثر استقامت
حداکثر ماهیچه
صفر چربی
صفر *** درخواست تجدید نظر
حداکثر *** درخواست تجدید نظر
حداکثر مهارت قمار
مهارت های حداکثر سلاح
۱۰K پول اضافه کنید

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی ARK: Survival Evolved

دانلود ترینر بازی ARK: Survival Evolved

کلید های ترینر :

NumPad1: سلامت بی نهایت
NumPad2: استقامت بی نهایت
NumPad3: اکسیژن بی نهایت
NumPad4: غذای نامحدود
NumPad5: آب نامحدود
NumPad6: EXP را تغییر دهید
NumPad7: تغییر نقاط Engram
NumPad8: تنظیم مجدد امتیاز Stat
NumPad9: سرعت فوق العاده در حال اجرا
ضرب: مقدار مورد انتخاب شده را تغییر دهید
اضافه کردن: نادیده گرفتن الزامات کاردستی
جداکننده: وضعیت مطلوب کالا
تفریق: موارد موجودی کالا فاسد نمی شود
اعشار: ضرب و شتم فوری
تقسیم: سرعت فوق العاده Crafting
F1: ضرب زمان روز

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Arma 3

دانلود ترینر بازی Arma 3

 

کلید های ترینر :

F1 – سلامت نامحدود
F2 – استقامت نامحدود
F3 – سرعت فوق العاده
F4 – مهمات / ابزار نامحدود
F5 – نرخ آتش سوزی فوق العاده

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Wolcen: Lords of Mayhem

دانلود ترینر بازی Wolcen: Lords of Mayhem

 

کلید های ترینر :

F1 – سلامت بی نهایت
F2 – استقامت بی نهایت
F3 – خشم بی نهایت
F4 – بی نهایت مانا
F5 – طلا بی نهایت
F6 – امتیازات بی نهایت آمار
F7 – امتیاز مهارت بی نهایت

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Esports Life Tycoon

دانلود ترینر بازی Esports Life Tycoon

کلید های ترینر :

F1 – انرژی نامحدود
F2 – Hype نامحدود
F3 – پویش نامحدود
F4 – آموزش نامحدود
F5 – بدون درگیری
F6 – شیمی نامحدود
F7 – روابط مدیر حداکثر
F8 – پول نامحدود
F9 – امتیاز مهارت نامحدود

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Outlaws of the Old West

دانلود ترینر بازی Outlaws of the Old West

 

گزینه های ترینر :

F1 – مربی را فعال کنید
F2 – سلامت بی نهایت
F3 – انرژی بی نهایت
F4 – بدون گرسنگی
F5 – بدون تشنگی
F6 – اخلاق بی نهایت
F7 – تجربه Mega
F8 – آمار حداکثر
F9 – موارد نامتناهی

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Grim Dawn

دانلود ترینر بازی Grim Dawn

کلید های ترینر :

F1 – سلامت بی نهایت
F2 – بی نهایت مانا
F3 – مهارت فوری Cooldown
F4 – سرعت فوق العاده
F5 – نامرئی
F6 – پول بی نهایت
F7 – تجربه Mega
F8 – امتیاز مهارت بی نهایت
F9 – امتیازات نامتناهی
F10 – امتیازات فداکاری بی نهایت
F11 – کاردستی آسان

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Hearts of Iron 4

دانلود ترینر بازی Hearts of Iron 4

 

کلید های ترینر :

F1 – قدرت سیاسی نامتناهی
F2 – پایداری نامحدود
F3 – قدرت نامتناهی فرمان
F4 – کاروان نامحدود
F5 – سلاح هسته ای بی نهایت
F6 – نیروی انسانی نامحدود
F7 – ارتش بی تجربه
F8 – ناوگان تجربه نامتناهی
F9 – هواپیمایی بی نهایت تجربه
F10 – کارخانه های فوق محدود
F11 – حرکت فوری
Ctrl + F1 – حالت خدا
Ctrl + F2 – سازمان نامحدود
Ctrl + F3 – سوخت نامحدود
Ctrl + F4 – شغل با مقاومت کم
Ctrl + F5 – لوازم ذخیره سازی نامحدود
Ctrl + F6 – منابع نامحدود
Ctrl + F7 – هدف جنگ فوری
Ctrl + F8 – جذب سریع
Ctrl + F9 – فوکوس سریع ملی
Ctrl + F10 – تحقیقات سریع
Ctrl + F11 – تولید فوق العاده

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Uboat

دانلود ترینر بازی Uboat

 

کلید های ترینر :

F1 – قایق خدا / خدمه
F2 – امتیاز اعتبار بی نهایت
F3 – نظم بی نهایت
F4 – سوخت بی نهایت
F5 – اکسیژن بی نهایت
F6 – باتری بی نهایت
F7 – آب نامحدود
F8 – انرژی بی نهایت
F9 – بدون استرس خدمه
F10 – پول بی نهایت
F11 – تحقیقات سریع

ادامه مطلب

دانلود ترینر بازی Kingdom Come: Deliverance

دانلود ترینر بازی Kingdom Come: Deliverance

کلید های ترینر :

F1 – سلامتی بی نهایت
F2 – استامینای بی نهایت
F3 – انرژی بی نهایت
F4 – غذای بی نهایت
F5 – استامینای اسب بی نهایت
F6 – وزن بی نهایت
F7 – سرعت سوپر پخش
F8 – پول بی نهایت
F9 – اقلام بی نهایت
F10 – طول عمر موارد بی نهایت
F11 – امتیازات بی نهایت پرک
CTRL + F1 – اعتبار بی نهایت

ادامه مطلب