دانلود فونت آیکون Font Awesome Pro

دانلود فونت آیکون Font Awesome Pro

Font Awesome Pro – نسخه جدید فونت آیکون و ابزار CSS. Font Awesome PRO آیکون های بردار مقیاس پذیر را ارائه می دهد که شما می توانید با سهولت – اندازه، رنگ، سایه ها و همه چیزهایی که می توانید با CSS انجام دهید. 

ادامه مطلب