دانلود دوره آموزشی چگونه با عمق تفکر تمرین کنید

چه چیزی را یاد می گیرم؟

ما تفکر را با راهنمایی روشن، مختصر و عملی تقلید می دهیم. با استفاده از پشتیبانی شخصی شخصی خود، فعالیت روزانه خود را توسعه داده و کشف کنید. عمق و قدرت تعالیم یوگا باستان را در مورد مدیتیشن تجربه کنید زیرا آنها توسط پارامحانسا یوگاناندا در غرب آموزش داده شده اند.

ادامــه مطلـب