دانلود دوره آموزش گام به گام Oracle SQL

چه چیزی را یاد می گیرم؟

درک اصطلاحات پایگاه داده بازیابی داده ها از پایگاه داده با استفاده از دستورات SQL (انتخاب کنید) فیلتر کردن داده ها بر اساس الزامات تجاری با استفاده از دستور SQL (از کجا) ایجاد جداول و تغییر ساختار آن با استفاده از دستورات SQL (ایجاد، تغییر) پیوستن به داده ها از جداول مختلف با استفاده از SQL Joins گروه بندی داده ها و محاسبه خلاصه ها با استفاده از SQL GROUP BY و توابع تجمعی SQL ترکیب داده ها از دو یا چند جدول با استفاده از کلمات کلیدی SQL (UNION، UNION ALL، INTERSECT، MINUS) اجرای محدودیت ها در جداول با استفاده از دستورات SQL (ایجاد، تغییر) ایجاد دیدگاه با استفاده از دستور SQL (ایجاد نمایش) ایجاد سایر اشیاء پایگاه داده (SYNONYMS، SEQUENCES) با استفاده از دستورات SQL کنترل دسترسی به کاربران با استفاده از دستورات SQL (GRANT، REVOKE) بهبود عملکرد با استفاده از دستور SQL (ایجاد فهرست) پروژه پروژه در خلاصه مفاهیم SQL که ما آموخته ایم. و خیلی چیزهای جالب تر ..

ادامــه مطلـب