همه ما دوست داریم مهمانانمان را با استقبال گرم دعوت کنیم و یک خانه تمیز و درخشان را ارائه دهیم. بنابراین هنگامی که گوگل برای بازدید از وب سایت شما، ما می توانیم تمام سطل زباله را از راه خود برای شما به دست آوریم. هر قسمت افزوده شده از وب سایت شما می تواند موتور جستجوی موتور خود را پایین بکشد و به طور بالقوه دید سایت شما را در موتورهای جستجو آسیب برساند. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این کار انجام نمی شود. SEO Cleaner از کلیه وظیفه خودکار وردپرس برای شما در چند کلیک خلاص خواهد شد.

ادامه مطلب