ایندکس وب سایت چیست؟ موتور های جستجو، سایت شما را چگونه درک کرده و به یاد می آورند؟

زمانی که مطمئن شدید که سایت شما کراول شده است، حالا باید مطمئن شوید که این سایت ایندکس می شود. درست متوجه شدید! این که سایت شما کراول شده باشد الزاما به این معنی نیست که موتور جستجو آن سایت را در ایندکس خودش ذخیره سازی می کند. ایندکس جایی است که صفحه های کشف شده از سایت شما ذخیره سازی می شوند. بعد از این که یک خزنده، یک صفحه را پیدا می کند، موتور جستجو درست مانند یک مرورگر این صفحه ها را بررسی می کند. در انجام این کار، موتور جستجو محتوای آن صفحه را تحلیل می کند. سپس تمام اطلاعات مربوطه در ایندکس موتور جستجو ذخیره می شود.

در ادامه، ما نحوه عملکرد این ایندکس گذاری را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که شما باید چه کاری بکنید تا سایت شما در این دیتابیس بسیار مهم قرار بگیرد. ادامه مطلب