امروز به شما کدی رو معرفی می کنم که با اضافه کردن اون کد در فایل functions.php پوسته ی خود می تونید تمام لینک های خروجی خودتون رو بصورت اتوماتیک Nofollow کنید. این کار باعث سئوی بهتر سایت شما میشه.

<?php
add_filter('the_content', 'auto_nofollow');
 
function auto_nofollow($content) {
  //return stripslashes(wp_rel_nofollow($content));
 
  return preg_replace_callback('/<a>]+/', 'auto_nofollow_callback', $content);
}
 
function auto_nofollow_callback($matches) {
  $link = $matches[0];
  $site_link = get_bloginfo('url');
 
  if (strpos($link, 'rel') === false) {
    $link = preg_replace("%(href=S(?!$site_link))%i", 'rel="nofollow" $1', $link);
  } elseif (preg_match("%href=S(?!$site_link)%i", $link)) {
    $link = preg_replace('/rel=S(?!nofollow)S*/i', 'rel="nofollow"', $link);
  }
  return $link;
} ?>

ادامه مطلب