نمونه کد خواندن یک فایل خط به خط با استفاده از تابع fgets

در این ترفند نمونه کد خواندن فایل خط به خط با استفاده از تابع fgets در php  را قرار داده امیدوارم مفید واقع شود.

در صورت داشتن سوال در مورد کد می توانید سوالات خود را در انجمن مطرح نمایید. ادامه مطلب…