مقدار دهی به دو متغییر همزمان در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت شما می توانید دو متغییر را بصورت همزمان مقداری دهی نمایید ، برای این کار بشکل زیر عمل نمایید

var foo, bar;
foo = bar = 10;

 

فرض کنید دو متغییر بالا که یک مقدار عددی دارند و شما می خواهید بصورت همزمان به علاوه مقدار ۵ کنید ، می توانید بشکل زیر عمل نمایید :

foo += -bar + (bar += 5);

 

ادامه مطلب…