چطور می توان یک صفحه را از بازدید ۲۰۰ عدد در ماه، به ۳۰۰۰۰ بازدید در ماه رساند؟

صفحه ها باید بهینه سازی شوند، بتوانند لینک دریافت کنند و باید این فرصت را داشته باشند تا جستجو برای آن ها افزایش پیدا کند.

سئو هدفمند و مبتنی بر استراتژی می تواند نتایج بسیار خوبی را برای صفحه های مناسب فراهم کند. البته، نکته این کار این است که شما باید صفحه های درستی داشته باشید تا بتوانید به بهترین نتایج دست پیدا کنید. این صفحه ها باید بهینه سازی شده باشند، قابلیت دریافت لینک داشته باشند و بیشتر اوقات، باید فرصت رشد داشته باشند.

فرصت جستجو بر اساس عوامل مختلفی مانند سایز مخاطب مربوطه و سطح رقابت تعریف می شود و این فرصت مشخص می کند که چه نتایجی را می توان از آن صفحه به دست آورد. هر چه این فرصت بزرگتر باشد، نتایج نیز بهتر خواهد شد. قطعا، فرصت های موتور جستجو باعث شکل گیری مقدار و نوع (با کیفیت یا بی کیفیت) ترافیک ارگانیکی می شود که شما می توانستید از رتبه بندی برای یک عبارت جستجو مشخص به دست بیاورید.

اخیرا ما پروژه ای را اجرا کردیم که توانستیم برای یک مشتری که یک صفحه در سایتش با تمام ویژگی های مد نظر را داشت، به موفقیت برسیم. این صفحه بهینه سازی شده بود، قابلیت دریافت لینک داشت و بر روی یک موضوع با فرصت جستجوی خوب متمرکز شده بود. نتایج از کار سئو ما بر روی آن صفحه سایت واقعا معرکه بود و باعث شد که ترافیک ارگانیک آن صفحه از ۲۰۰ بازدید در ماه به تقریبا ۳۰.۰۰۰ بازدید در ماه برسد و ما برای این کار تنها شش ماه زمان نیاز داشتیم. ادامه مطلب