بزرگترین بسته نرم افزاری Addon برای WPBakery Page Builder (Visual Composer) با افزونه های +۷۰۰ و +۳۰ قالب از پیش تعریف شده است. تمام افزونهها کاملا منحصر به فرد هستند و به صورت جداگانه طراحی شده اند تا متناسب با وب سایت WPBakery Page Builder (Visual Composer) باشند.

ادامه مطلب